Behandlingar hos Endodental

Två typer av behandlingar

Endodental utför i huvudsak två typer av behandlingar – rotfyllning och rotspetsoperation. Båda kan normalt sett utföras helt smärtfritt, tack vare att vi använder moderna och effektiva bedövningsmetoder. Vill du läsa mer om vad behandlingarna innebär och vad du som patient behöver tänka på, gå till Patientinformation.

Rotfyllning

Rotfyllning behandlar eller förebygger tandinfektion i tandens rotkanal. Ibland behöver man rotfylla en tand för att skapa fäste inför en protetisk konstruktion. Rotfyllningar utförs även av allmäntandläkare, men ibland bedöms ingreppet som mer komplicerat och då remitteras patienten till en specialistklinik som Endodental. Prognosen för rotfyllning utförd av specialisttandläkare är mycket god.

Rotspetsoperation

Rotspetsoperation, eller apikalkirurgi, är ett mer avancerat ingrepp än rotfyllning. Det utförs för att behandla en infektion i rotkanalen som inte bedöms kunna behandlas med konventionell rotbehandling. Eftersom behandlingen är mer avancerad än rotfyllning kräver den mer av den som utför operationen och den tillgängliga utrustningen. Prognosen för rotspetsoperation utförd av specialisttandläkare är mycket god.

×