Vanliga frågor och svar

Svar på dina vanligaste frågor

Varför behöver jag en rotbehandling?
Varför utför inte min ordinarie tandläkare behandlingen?
Kommer behandlingen att göra ont?
Hur många besök krävs för en rotfyllning?
Hur många besök krävs för en rotspetsbehandling?
Hur lång tid tar en rotfyllning?
Hur lång tid tar en rotspetsoperation?
Vad kostar det?
Vad kostar en undersökning
Vad kostar en rotfyllning?
Vad kostar en rotspetsoperation?
Kommer jag att få värk efteråt?
Finns det alternativ till behandlingen?
Hur är prognosen för rotfyllning?
Hur är prognosen för rotspetsoperation?
Varför behandla en tidigare rotfylld tand?
Vad är en smärtutredning?

Varför behöver jag en rotbehandling?

Rotfyllning är en behandling för att behandla eller förebygga en infektion i tandens rotkanal. Ibland behöver man rotfylla en tand för att skapa fäste inför en protetisk konstruktion. Rotspetsoperation, eller apikalkirurgi, utförs för att behandla en infektion i rotkanalen som inte bedöms kunna behandlas med konventionell rotbehandling.

Varför utför inte min ordinarie tandläkare behandlingen?

Rotfyllningar är en behandling som utförs av allmäntandläkare. Ibland bedömer tandläkaren att behandlingen är mer komplicerad och remitterar rotfyllningen till en specialist för att försäkra sig om ett så bra behandlingsresultat som möjligt. Rotspetsoperationer är mer avancerade än rotfyllning och kräver mer av den som utför operationen och den tillgängliga utrustningen.

Kommer behandlingen att göra ont?

Behandlingen kan normalt sett utföras helt smärtfritt. Endodental har tillgång till moderna bedövningssystem som kan bedöva din tand smärtfritt. Många gånger är nervvävnaden i tanden död vilket innebär att behandlingen till och med kan utföras utan bedövning. När vi bedövar använder vi en teknik som är mycket precis och innebär att du oftast helt slipper bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder. Är du ändå orolig kan vi erbjuda mildare sedering.

Hur många besök krävs för en rotfyllning?

Ofta kan behandlingen utföras vid ett besök. I vissa fall behöver du komma vid två eller flera tillfällen för att slutföra behandlingen.

Hur många besök krävs för en rotspetsbehandling?

Vid rotspetsbehandling kommer du normalt sett på undersökning vid ett separat tillfälle innan operationen. Sedan kommer du åter för att ta bort stygnen cirka en vecka efter operationen.

Hur lång tid tar en rotfyllning?

Endodental avsätter cirka 90-120 minuter klinisk tid för din rotfyllning. Ibland uppdelat på fler tillfällen.

Hur lång tid tar en rotspetsoperation?

Endodental avsätter cirka 90 minuter klinisk tid för din rotspetsoperation. Själva behandlingen tar cirka 60 minuter inklusive bedövning och förberedelser inför operationen.

Vad kostar det?

Endodentals prislista ligger i nivå med Folktandvårdens prislista för specialisttandvård i Stockholm.

Vad kostar en undersökning?

Samtliga behandlingar vi utför föregås av en undersökning. Din kostnad för undersökning är cirka 1000-2500 kronor beroende på omfattning och ersättning från Försäkringskassan.

Vad kostar en rotfyllning?

Din kostnad för rotfyllningen är cirka 5 000-7 000 kronor, beroende på tand och ersättning från Försäkringskassan. Undersökning tillkommer.

Vad kostar en rotspetsoperation?

Din kostnad för rotspetsoperationen är cirka 6 000-10 000 kronor, beroende på tand och ersättning från Försäkringskassan. Undersökning tillkommer.

Kommer jag att få värk efteråt?

Rotfyllning

Det är normalt att tanden ömmar ett par dagar efter behandlingen. Du klarar dig oftast med receptfria smärtstillande preparat för att behandla detta. Rekommendation vid smärta: Alvedon 1 g högst 4 gånger per dag, eventuellt kombinerat med Ipren 400 mg högst 3 gånger per dag om Alvedon inte räcker.

Apikalkirurgi

Det är normalt att operationsområdet ömmar och är lite svullet de första dagarna efter behandlingen. Detta är tecken på en inflammation, vilket är en del av läkprocessen. Rekommendation vid smärta: Alvedon 1g max 4 gånger/dag, eventuellt kombinerat med Ipren 400mg max 3 gånger/dag. Mindre blödning från operationssåret är normalt. Om det blöder lite mer kan du använda de sterila kompresserna du får med efter operationen. Lägg en fuktad kompress mellan operationsområdet och kinden och håll på plats med ett lätt tryck 15-20 minuter.

Finns det alternativ till behandlingen?

En infekterad tand bör behandlas för att eliminera risken för att infektionen sprids, eller att du får värk från regionen. Det finns två sätt att behandla en infekterad rotkanal. Man kan rotbehandla tanden eller ta bort hela tanden. En rotbehandling innebär alltså att du kan behålla din tand men slipper infektionen. Infektionen i tanden är inte möjlig att eliminera med antibiotika. Att dra ut tanden och ersätta den med en bro eller ett implantat är en dyrare lösning än att rotbehandla tanden, som dessutom kan vara svår att göra lika estetisk som din naturliga tand.

Hur är prognosen för rotfyllning?

Prognosen för rotfyllning utförd på specialistklinik är normalt mycket god. I gynnsamma fall lyckas över 90 procent av behandlingarna. I vissa fall kan en komplicerad anatomi eller infektion trots detta leda till utebliven läkning. Vi kan i de flesta fall då erbjuda fortsatt behandling där vi går in kirurgiskt och avlägsnar infektionen.

Hur är prognosen för rotspetsoperation?

Prognosen för rotspetsoperation har blivit mycket bättre de senaste åren och är numera mycket god. Cirka 90 procent av operationerna lyckas med modern mikrokirurgi.

Varför behandla en tidigare rotfylld tand?

Ibland måste en tidigare rotfylld tand behandlas på nytt. Det kan till exempel bero på att delar av kanalsystemet inte behandlats eller att den fyllning eller krona som gjordes efter rotfyllningen har lossnat, spruckit eller på annat sätt läckt in nya bakterier.

Vad är en smärtutredning?

Ibland kan svårtolkade, motstridiga eller milda symtom göra att din tandläkare behöver hjälp med att avgöra var smärtan har sitt ursprung. Ofta kan vi hjälpa till att utreda och behandla sådana fall.

×