Information till patienter

Att tänka på – steg för steg

Har du fått en remiss till Endodental? Här kan du läsa om vad behandlingen innebär, vad tandläkaren gör under ingreppet och vad du behöver tänka på för att behandlingen ska bli smärtfri och lyckosam.

Rotfyllning
Behandling av tidigare rotfylld tand
Rotspetsoperation

Här finns vår patientinformation i pdf-format för utskrift:

Patientinfo rotfyllning

Patientinfo rotspetsoperation

Rotfyllning

Behandlingen

Rotfyllning behandlar eller förebygger tandinfektion i tandens rotkanal. Tanden öppnas och isoleras med en gummiduk för att undvika ytterligare bakterietillträde. Vävnaden inuti tanden avlägsnas och hålrummet rengörs noggrant med antibakteriellt spolmedel.

Utrymmet fylls sedan med ett tätt material för att förhindra framtida återinfektion. Ofta kan behandlingen utföras vid ett besök som tar cirka 90 minuter. I vissa fall behöver du komma vid två eller flera tillfällen för att slutföra behandlingen.

När rotfyllningen är färdig försluter vi tanden med en temporär fyllning (själva rotfyllningen är inte temporär). Denna temporära fyllning ingår i debiteringen för rotfyllningen. Remitterande tandläkare väljer sedan vilken typ av fyllning eller protetisk ersättning som ska försluta tanden permanent.

Efter behandlingen

De första dagarna efter operationen är det normalt att tanden är öm. Ömheten avtar normalt efter någon vecka.

Vi rekommenderar Alvedon 1 g max 4 gånger/dag vid värk. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

Efter behandlingen skickar Endodental ett remissvar till din ordinarie tandläkare med information kring behandlingen. Uppföljande kontroller sker normalt sett hos din ordinarie tandläkare.

Prognos

Prognosen för rotfyllning utförd på specialistklinik är normalt mycket god. I vissa fall kan en komplicerad anatomi eller infektion ändå leda till utebliven läkning. I de flesta fall erbjuds då fortsatt behandling där vi går in kirurgiskt och avlägsnar infektionen.

Behandling av tidigare rotfylld tand

Ibland måste en tidigare rotfylld tand behandlas på nytt. Detta kan bero på olika saker.

 • Trånga eller kraftigt böjda kanaler kan ha lett till att delar av kanalsystemet inte behandlats.
 • En eller flera rotkanaler missades vid den ursprungliga behandlingen.
 • Den fyllning eller krona som gjordes efter rotfyllningen har lossnat, spruckit eller på annat sätt läckt in nya bakterier.
 • Ett nytt kariesangrepp på tanden har lett till läckage och ny infektion av rotkanalen.
 • Frakturerade instrument. Vid rotbehandling kan de instrument som används gå av (fraktureras). Det är en känd risk som inte helt kan elimineras och ofta beror på att patienten har böjda, trånga kanaler. Ibland kan man låta instrumentet sitta kvar, ofta önskar man avlägsna det.

Behandlingsgången liknar den för en tidigare obehandlad tand. Istället för att avlägsna infekterad vävnad avlägsnas i detta fall rotfyllningsmaterial. Genom att använda mikroskop kan vi komma åt tidigare missade delar av kanalsystemet eller avlägsna frakturerade instrument.

Prognos

Prognosen för rotbehandling av tidigare rotfylld tand kan variera beroende på tandens historik, men generellt är prognosen lite sämre än för en tidigare obehandlad tand.

Rotspetsoperation

Behandlingen

En rotspetsoperation utförs för att behandla en infektion i rotkanalen som inte bedöms kunna behandlas med konventionell rotbehandling. En liten operation utförs där man lyfter undan tandköttet och gör en lucka i benet för att ta sig till roten. En bit av rotspetsen kapas, infektionen avlägsnas och tanden tätas.  Behandlingen tar cirka 60 minuter inklusive tid för bedövning och förberedelser för operation. Själva ingreppet är normalt sett helt smärtfritt, eftersom vi använder moderna och effektiva bedövningsmetoder.

Efter behandlingen

Det är normalt att operationsområdet ömmar och är lite svullet dagarna efter operationen. Detta är en del i läkningsprocessen. Besvären avtar normalt efter några dagar.

Även mindre blödning från operationssåret är normalt. Om det blöder lite mer kan du använda de sterila kompresserna som du får med dig efter operationen. Lägg en fuktad kompress mellan operationsområdet och kinden och håll på plats med ett lätt tryck i 15-20 minuter.

Vår rekommendation vid värk är Alvedon 1 g max 4 gånger/dag. Eventuellt kompletterat med Ipren 400 mg 3 gånger/dag.

Att tänka på efter behandlingen.

 • Undvik tandborstning, tandtråd och mellanrumsborstar i området där operationen utförts en vecka efter operationen.
 • Undvik att äta, dricka och skölja minnen i två timmar efter operationen.
 • Undvik att tugga på den sida som opererats så länge stygnen sitter kvar.
 • Ät skonkost de första dagarna efter operationen. Det vill säga mat som inte behöver tuggas i stor omfattning. Exempelvis soppa.
 • Använd antibakteriellt munsköljmedel med klorhexidin, till exempel Corsodyl i 5 dagar efter operationen. Finns receptfritt på apoteket.

Prognos

Prognosen för rotspetsoperation har förbättrats avsevärt de senaste åren. I dag är nio av tio operationer utförda av en specialisttandläkare lyckade.

Kontakta Endodental om:

 • Du inte kan kontrollera blödningen.
 • Kraftig svullnad uppstår.
 • Du drabbas av kraftig värk.
 • Du får feber.
 • Eller om du har ytterligare frågor.
×