Rotfyllning

Vanligtvis gör vi klart rotbehandlingarna i en sittning, i vissa fall får din patient komma tillbaka vid ett eller flera tillfällen. Vi använder reciprokerande filsystem med engångsfilar för att minimera risker för instrumentfraktur och kontaminering.

Efter slutförd rotfyllning lägger vi alltid ett bakterietätt material (ZOE) över kanalmynningarna för förhindra reinfektion.

Om ni avser förse tanden med pelare i samband med en protetisk ersättning kan vi förbereda tanden genom att avlägsna delar av rotfyllningsmaterialet i önskad kanal.

Apikalkirurgi

Alla apikalkirurgiska ingrepp utförs under mikroskop. Vi använder ultraljud vid retropreparationen av den kapade rotspetsen och den retrograda fyllningen utförs med MTA. Detta är en förutsättning för att kunna nå de goda resultat som modern apikal mikrokirurgi kan erbjuda. Studier visar att prognosen då är mycket god, kring 90% lyckandefrekvens.

Anestesi

Vid lokalbedövning använder vi Single Tooth Anesthesia, STA, bedövningssystem. Detta innebär ett snabbare tillslag och att bedövningen begränsas till den aktuella tanden, så att patienten slipper bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder.

Vi kan även erbjuda sedering med midozalam om ni vet att patienten är orolig för behandlingen.

×